Εργασίες

11,787 θεάσεις

Οι συγγραφείς μπορούν να συντάσσουν τις εργασίες τους σύμφωνα με το υπόδειγμα υποβολής εργασιών και να τις στέλνουν για κρίση στο email: thess2018.works@gmail.com (κος Θεόδωρος Πιερράτος)

Για κάθε εργασία είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και το δελτίο υποβολής εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας και την ένταξή της στη θεματολογία του συνεδρίου.

[note]Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία

Αποστολή στο thess2018.works@gmail.com

[/note]

Κατηγορίες Εργασιών

 • Πλήρης Εισήγηση 6-10 σελίδων
  Χρόνος παρουσίασης 15-20 λεπτά.

[note] Εργασίες με εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ θα πρέπει να αφορούν σε διδακτικές προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί ή/και αξιολογηθεί. Άρα, πρέπει να περιέχουν στοιχεία από την εφαρμογή του σεναρίου/σχεδίου μαθήματος,  συζήτηση και κριτική επί της εφαρμογής, αξιολόγηση κ.ο.κ.

Εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ που έχουν αναρτηθει στην πλατφόρμα “ΑΙΣΩΠΟΣ” είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στη διαδικασία κρίσης.[/note]

 • Σύντομη Ανακοίνωση 4-6 σελίδων
  Οι σύντομες ανακοινώσεις έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορούν κυρίως σε εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά.
 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (panels) 3-4 σελίδων
  Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα θέμα που αφορά σε κάποιον από τους τομείς της θεματολογίας του συνεδρίου. Για κάθε τέτοια συνεδρία προβλέπονται 5-6 εισηγήσεις και χρόνος για συζήτηση.
  Χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ανά εισήγηση.
  Χρόνος για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 30 λεπτά.
  Μέγιστη χρονική διάρκεια συνεδριών στρογγυλής τράπεζας 90 λεπτά.
  Σημείωση: Το όριο σελίδων αφορά στο κείμενο του συντονιστή του panel. Για τις άλλες εισηγήσεις του panel ισχύει το όριο των σύντομων ανακοινώσεων (4-6 σελίδες).
 • Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops) 3-4 σελίδων
  Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας.
  Οι εργασίες αυτές πρέπει να περιέχουν: εισαγωγή, σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΛ) ή της μικροεφαρμογής, τεχνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά υπολογιστικού περιβάλλοντος (περιβάλλον διεπαφής), παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση, μεθοδολογία προσέγγιση, αποτελέσματα και αξιολόγηση (εφόσον έχει γίνει διδασκαλία με αυτά και έχει αξιολογηθεί), συμπεράσματα, βιβλιογραφία – πηγές (που τεκμηριώνουν κυρίως την παιδαγωγική αξία του ΕΛ ή της μικροεφαρμογής).
  Μέγιστος αριθμός συνέδρων: 12 (με διαδικασία εγγραφής και σειρά χρονικής προτεραιότητας).
  Προβλεπόμενος χρόνος εργαστηριακών εργασιών: 1-2 ώρες.
  Οι εκπαιδευτές θα υποβάλλουν κείμενα μέχρι 4 σελίδες καθώς και τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν (δεν περιλαμβάνονται στα όρια για τον αριθμό των σελίδων).

Σημειώσεις:

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασεις εργασιών εξ αποστάσεως, σε συνεννόηση  με την Οργανωτική Επιτροπή, για συγγραφείς που έχουν έδρα σε απομακρυσμένες περιοχές (skype, βιντεοπαρουσίαση).
 • Όλα τα υποβληθέντα κείμενα των εργασιών που θα εγκριθούν από την επιτροπή κριτών, θα περιληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN).
 • Εταιρίες λογισμικού και εκδοτικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για την παρουσίαση εφαρμογών ή προϊόντων στους χώρους που θα διεξαχθεί το συνέδριο, αφού έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή στέλνοντας μήνυμα στον κύριο Σαλονικίδη Γιάννη  [slnkya@gmail.com].
 • Προτάσεις για συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας ή/και παρουσίαση εργασιών εκτός διαδικασίας κρίσεων να αποστέλλονται στον κύριο Σαλονικίδη Γιάννη [slnkya@gmail.com].
 • Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της θεματολογίας του συνεδρίου.

Διαδικασία κρίσης εργασίας

 • Ο γενικός συντονιστής εργασιών παραλαμβάνει την εργασία, ελέγχει εάν είναι σύμφωνη με τη θεματολογία του συνεδρίου  και την προωθεί στους συντονιστές κριτών.
 • Οι συντονιστές κριτών αποκόπτουν τα στοιχεία των συγγραφέων από το σώμα κειμένου και στέλνουν την εργασία σε δύο κριτές με την ανάλογη εξειδίκευση.
 • Οι κριτές βαθμολογούν την εργασία σύμφωνα με φόρμα αξιολόγησης που τους έχει δοθεί και σημειώνουν τυχόν παρατηρήσεις.
 • Οι παρατηρήσεις των κριτών προωθούνται στους συγγραφείς μέσω των συντονιστών.
 • Οι συγγραφείς υποχρεούνται να προχωρήσουν σε διορθώσεις/βελτιώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των κριτών (εάν υπάρχουν παρατηρήσεις) και να στείλουν το διορθωμένο κείμενο στους συντονιστές.
 • Το διορθωμένο κείμενο καταλήγει στους δύο κριτές για έλεγχο.
 • Εφόσον έχουν γίνει οι διορθώσεις/βελτιώσεις, οι συντονιστές αποστέλουν την τελική εργασία στο γενικό συντονιστή εργασιών και αυτός ειδοποιεί τους συγγραφείς για το τελικό αποτέλεσμα και τις διαδικασίες.
 • Οι διορθωμένες εργασίες προωθούνται στον υπεύθυνο σύνταξης των πρακτικών του συνεδρίου και στον υπεύθυνο προγράμματος.

Σημαντικές ημερομηνίες για συγγραφείς τυπικών εργασιών συνεδρίου

 • Έως 10 Μαρτίου 26 Μαρτίου: Υποβολή εργασιών για κρίση (δόθηκε παράταση)
 • 13 Απριλίου: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί – Εγγραφή εισηγητών.
 • 20 Απριλίου: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου – Εγγραφές στα βιωματικά εργαστήρια
 • 27, 28 & 29 Απριλίου: Διεξαγωγή Συνεδρίου
 • 10 Μαΐου: Ανάρτηση Πρακτικών Συνεδρίου

Εγγραφές Εισηγητών

Για κάθε εργασία που έχει εγκριθεί αντιστοιχεί ποσό εγγραφής 40 ευρώ (έως 4 συγγραφείς)
(μοναδικοί συγγραφείς με δύο εργασίες εγγράφονται μία φορά: 40 €).
Με την εγγραφή ενός εισηγητή θεωρούνται εγγεγραμμένοι και οι υπόλοιποι συγγραφείς της ίδιας εργασίας

Η πληρωμή για την εγγραφή στην τράπεζα θα γίνεται αφού γίνει δεκτή η εισήγηση από τους κριτές.
Ο αριθμός λογαριασμού θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: