3,181 θεάσεις

“Αξιοποιώντας ιστοσελίδες μουσείων και εικονικά μουσεία στην εκπαίδευση”

Αίθουσα: Εργαστήριο Η/Υ1, Κτίριο Α, Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Διάρκεια: 2 ώρες

Αφορά: Όλους/ες  Θέσεις: 20

Εκπαιδευτής: Τουλούμης Κοσμάς


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Το εργαστήριο θα ασχοληθεί με την κριτική ανάγνωση και την παιδαγωγική αξιοποίηση ιστοσελίδων μουσείων, εικονικών μουσείων καθώς και ιστοσελίδων πολιτιστικού αποθέματος. Πιο συγκεκριμένα θα διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι ενδεχόμενες χρήσεις των ψηφιακών υποκατάστατων των αντικειμένων – εκθεμάτων των μουσείων (αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων) στη διδασκαλία. Θα αναδειχθεί η σημασία των Web 2.0  τεχνολογιών και του σημασιολογικού ιστού (Web 3.0) προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των μαθητών ως δημιουργικών κριτικών υποκειμένων που νοηματοδοτούν τον κόσμο γύρω τους.

Το εργαστήριο αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα «αναγνώσουν» κριτικά, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, επιλεγμένες ιστοσελίδες και εικονικά μουσεία. Στο δεύτερο μέρος θα εκπονήσουν   σενάρια μάθησης που θα λαμβάνουν υπόψη τον παραπάνω προβληματισμό και θα αξιοποιούν αυτές τις ιστοσελίδες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βασικές γνώσεις Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο.


Λίγα λόγια για τον εκπαιδευτή

Ο Κοσμάς Τουλούμης είναι Δρ. Αρχαιολογίας, Μ.Α. στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής

Β΄επιπέδου στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Φιλόλογος στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://uom-gr.academia.edu/KosmasTouloumis

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: