2,827 θεάσεις

«Μια… μέλισσα στην τάξη μας» – Βιωματικό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Αίθουσα: Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Κτίριο Β, Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Αφορά: Νηπιαγωγούς, δασκάλους  Θέσεις: 30

Διάρκεια: 2 ώρες

Εκπαιδεύτριες: Νίκα Σοφία, Μπακή Ευθαλία


Ο λόγος διεξαγωγής του εργαστηρίου

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική προβάλλει σήμερα ως η νέα πρόταση βιωματικής μάθησης μέσα από την επίλυση αληθινών προβλημάτων και καταστάσεων.

Ιδανικό για την εισαγωγή των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στις αρχές του προγραμματισμού θεωρείται το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου BeeBot, το οποίο εισάγει τους μαθητές στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές προγραμματισμού και συνδυάζει την ευκολία στη χρήση και στη διαχείρισή του με τη συμβατότητά του με το πρόγραμμα σπουδών, συμβάλλοντας στην κατάκτηση εννοιών  προσανατολισμού (εμπρός, πίσω, δεξιά αριστερά), απόστασης (μακριά, κοντά) και  μέτρησης σε συνδυασμό με επιμέρους διδακτικούς στόχους από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.

Βασική επιδίωξη του βιωματικού εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου BeeBot και την προστιθέμενη αξία του στην κατάκτηση της γνώσης, καθώς και κάποιες από τις δυνατότητες αξιοποίησής του στην  τάξη, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις προσωπικές τους απόψεις, ιδέες ή εμπνεύσεις σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Το βιωματικό εργαστήριο φιλοδοξεί:

  • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Να τους φέρει σε επαφή με τις βασικές αρχές προγραμματισμού.
  • Να τους γνωρίσει το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου BeeBot και να τους εξοικειώσει στη χρήση του.
  • Να τους δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν δραστηριότητες με χρήση του BeeBot και να δημιουργήσουν αυτοσχέδιο πλαισίο δραστηριότητας.
  • Να τους βοηθήσει στην κατανόηση της μεθοδολογίας υλοποίησης μιας δραστηριότητας με χρήση του BeeBot.

Η δομή του εργαστηρίου

Η προτεινόμενη διάρκεια του εργαστηρίου είναι δύο (2) διδακτικές ώρες οι οποίες θα οργανωθούν ως εξής:

1η διδακτική ώρα: Παρουσίαση θεωρητικού μέρους κι ενδεικτικών δραστηριοτήτων αξιοποίησης του BeeBot με θεματολογία από διάφορες  γνωστικές  περιοχές.

2η διδακτική ώρα: Επιλογή κι επεξεργασία ανά ομάδες ενός θέματος από κάποια γνωστική περιοχή: ανάδειξη στόχων, εύρεση «σεναρίου» προς υλοποίηση, σχεδιασμός  πλαισίου δραστηριότητας, παρουσίαση της δραστηριότητας κάθε ομάδας στις υπόλοιπες, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση.

Οι εργασίες του εργαστηρίου θα ολοκληρωθούν με ανατροφοδοτική συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος του βιωματικού σεμιναρίου…

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσα από την βιωματική προσέγγιση του προγραμματιζόμενου ρομπότ δαπέδου θα έρθουν σ’ επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, έτσι ώστε να την εντάξουν στην διδασκαλία τους  με σκοπό να την κάνουν περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.


Λίγα λόγια για τις εισηγήτριες

Οργανώτριες και εισηγήτριες του βιωματικού εργαστηρίου είναι οι Νίκα Σοφία και  Μπακή Ευθαλία,  Νηπιαγωγοί στο 1ο Νηπιαγωγείο Λητής και στο 10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

 

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: