1,620 θεάσεις

“Εκκρεμές “πάσης βαρύτητας” σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας”

Αίθουσα: Αίθουσα Φ.Ε., Κτίριο Α, Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Αφορά: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που ενδιαφέρονται για τις Φυσικές Επιστήμες

Θέσεις: ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Εκπαιδευτής: Σκουλίδης Νίκος


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Παρουσιάζεται μια εργαστηριακή πρόταση μελέτης της επίδρασης της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές σε οποιεσδήποτε συνθήκες βαρύτητας. Πρόκειται για τη δημιουργία πρώτα ενός περιβάλλοντος έλλειψης βαρύτητας και μετά τη δημιουργία σε αυτό ελεγχόμενης βαρύτητας για τιμές από ένα μικρό κλάσμα της γήινης βαρύτητας μέχρι πολλαπλάσιά της με μια απλή διάταξη.

Όλη η πρόταση είναι πραγματοποιήσιμη σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμη και σε κοινή σχολική αίθουσα, και χωρίς τη χρήση ΤΠΕ, εκτός ίσως από τη χρήση συσκευών μέτρησης της περιόδου του εκκρεμούς. Τα υλικά που χρειάζονται είναι πολύ απλά και ελάχιστου κόστους. Η πραγματο­ποίηση του πειράματος, αλλά κυρίως η σχεδίασή της διάταξης μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες τάξεων Λυκείου αλλά και Γυμνασίου με κατευθυνόμενες ερωτή­σεις. Η παρουσίαση όλης της διαδικασίας μπορεί να γίνει από μαθητές και μαθήτριες – πολλα-πλασιαστές – προς τους συμμαθητές τους και τις συμμαθήτριές τους.


Share This
Αρέσει σε %d bloggers: