2,797 θεάσεις

“Κάνοντας Ιστορία με ψηφιακά μέσα. Το παράδειγμα των Μαθησιακών Αντικειμένων του Φωτόδεντρου”

Αίθουσα: Εργαστήριο ΗΥ2, Κτίριο Β, Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Αφορά: Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που διδάσκουν Ιστορία,  Θέσεις: 25, Διάρκεια: 2 ώρες

Εκπαιδευτής: Κασκαμανίδης Γιάννης


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, ένα διαδικτυακό αποθετήριο και πύλη ταυτόχρονα, ανοιχτό σε όλους, που περιέχει: μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτικά βίντεο, e-yliko χρηστών, ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές, εκπαιδευτικό λογισμικό και περιεχόμενο σχετικό με τον πολιτισμό. Βασική λειτουργία του αποθετηρίου αυτού είναι η ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε κάθε ενδιαφερόμενο με ανοιχτές άδειες χρήσης.

Τα Μαθησιακά Αντικείμενα (Μ.Α.) είναι ψηφιακοί, αλλά και μη ψηφιακοί, πόροι, που έχουν μαθησιακή αξία, είναι αυτόνομα ως προς την αξία και τη λειτουργία τους, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και αρθρώματα ευρύτερων ενοτήτων, είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, προσαρμόζονται στις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες, εκτελούνται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και διαθέτουν μεταδεδομένα, πληροφορίες δηλαδή για τη μορφή, το περιεχόμενο, τη διδακτική τους αξιοποίηση, τους συντελεστές και τους συνεισφέροντες.

Με την εργαστηριακή αυτή συνεδρία στοχεύουμε, αφενός, στο να έρθουν οι εκπαιδευτικοί σε επαφή με μια συστάδα Μ.Α. από το Φωτόδεντρο, που έχουν κοινή θεματική και, αφετέρου, να εργαστούν με τη μέθοδο Jigsaw, μια επαγωγική, ομαδοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία, που βασίζεται στη συναρμογή σε ενιαίο σώμα των αποτελεσμάτων της δουλειάς των ομάδων.


Λίγα λόγια για τον εκπαιδευτή

Ο Γιάννης Κασκαμανίδης, διδάκτορας παιδαγωγικής, έχει εργαστεί ως δάσκαλος από το 1990 ως το 2012 και έκτοτε ως σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα. Έχει εισηγηθεί σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες σχετικές με τα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της Ιστορίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Είναι επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου και διατηρεί ιστότοπους σχετικούς με την εκπαίδευση και την τεχνολογία (http://www.kaskamanidis.gr/, https://www.scoop.it/t/osedu, https://www.scoop.it/t/hritrant). Αναπτύσσει διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα από την ιστοσελίδα του, αγαπά το περπάτημα και τη συλλογή μανιταριών.

 

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: