1,855 θεάσεις

Η αξιοποίηση του αποθετηρίου του Scientix και των Νέων Τεχνολογιών: η περίπτωση εφαρμογής τους σε δραστηριότητες Αγωγής Υγείας

Αίθουσα: Εργαστήριο ΗΥ1, Κτίριο Α, Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Αφορά: Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Θέσεις: 12

Εκπαιδευτής: Παπτσίκη Κατερίνα, Καραγεωργοπούλου Αγγελική


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Οι εκπαιδευτικοί, αφού πραγματοποιήσουν εγγραφή στην δικτυακή πύλη του Scientix, θα πλοηγηθούν και θα μελετήσουν το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά STEM δραστηριότητες Αγωγής Υγείας (σχέδια μαθήματος, ψηφιακές πηγές, σύνδεσμοι, βίντεο youtube κ.λ.π.) και προσφέρεται στους πόρους και στα έργα του της πύλης του Scientix. Στην επόμενη φάση θα δοθεί κατάλληλο φύλλο εργασίας το οποίο αξιοποιεί πηγές του Scientix σχετικές με το υπό εξέταση θέμα του εργαστηρίου και θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν και να προτείνουν περαιτέρω δραστηριότητες προκειμένου να εμπλουτίσουν το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό. Οι συμμετέχοντες, επίσης θα εξοικειωθούν και με τα ανοιχτά διαδικτυακά σεμινάρια του Scientix (http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars) τα οποία παρέχουν δυνατότητες επιμόρφωσης στα αντικείμενα STEM. Θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό προγενέστερου διαδικτυακού σεμιναρίου του Scientix για την παρουσίαση εργαλείων Τ.Π.Ε και θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση. Στην τελική φάση θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν δραστηριότητες ενσωματώνοντας κάποιο από τα εργαλεία Τ.Π.Ε του σεμιναρίου. Θα ακολουθήσει σχετική συζήτηση στην ολομέλεια και ανατροφοδότηση.

Προαπαιτούμενα  

Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο απαιτούνται βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: