1,856 θεάσεις

“Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ): ‘… πριν με χρησιμοποιήσεις, γνώρισέ με…’”

Αίθουσα: Εργαστήριο ΗΥ1, Κτίριο Α, Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Αφορά: Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες  Θέσεις: 12

Εκπαιδευτές: Γιαννακοπούλου Αμαλία, Παπασιδέρη Ισιδώρα, Στασινάκης Κ. Παναγιώτης


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Το παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει/ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα συστήματα αξιολόγησης των Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) καθώς και να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης.

Το σύστημα των 17 μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθεί (Learning Object Evaluation Metric – LOEM) έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση ΜΑ του Φωτόδεντρου. Καθώς τα ΜΑ αποτελούν πια στοιχεία που εντάσσονται στη διδασκαλία, ένα σημαντικό βήμα πριν τη χρήση τους είναι η αποτίμηση των δυνατοτήτων τους και των δυνητικών αδυναμιών τους. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός που έχει αξιολογήσει και έχει αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ΜΑ, μπορεί πιο στοχευμένα να επιλέξει την εισαγωγή του στη διδασκαλία του.

Στους συμμετέχοντες θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το μοντέλο αξιολόγησης, θα μοιραστεί η μεταφρασμένη έκδοσή του, θα παρουσιαστούν επιλεγμένες περιπτώσεις εφαρμογής του, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να το εφαρμόσουν σε ΜΑ από το Φωτόδεντρο, ενώ θα γίνει και δειγματική εισαγωγή τους σε σχέδιο μαθήματος.

Αναλυτικότερα:

Στη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

  • Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του εργαλείου, με αναφορά στον τρόπο βαθμολόγησης και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους μεταβλητών.
  • Θα δοθεί ρούμπρικα αξιολόγησης στους συμμετέχοντες, το σύστημα αξιολόγησης μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
  • Θα παρουσιαστούν ενδεικτικές αναλύσεις-εφαρμογές του συστήματος αξιολόγησης για να κατανοηθεί καλύτερα η χρήση της ρούμπρικας.
  • Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν να αξιολογήσουν, με τη χρήση του συστήματος αξιολόγησης, ΜΑ από το Φωτόδεντρο. Θα χρησιμοποιηθούν ΜΑ από αυτά που προτείνουν οι οδηγίες του υπουργείου για χρήση στη διδασκαλία.
  • Θα ακολουθήσει παρουσίαση-συζήτηση των αξιολογήσεων των ομάδων στην ολομέλεια των συμμετεχόντων του σεμιναρίου.
  • Θα αναλυθεί η δυνατότητα χρήσης ή μη χρήσης των αξιολογημένων ΜΑ σε διδακτικά σενάρια, σε σχέδια μαθήματος.
  • Θα ολοκληρωθεί το σεμινάριο με την αξιολόγησή του και την ανάδειξη προθέσεων για μελλοντικές συνέργειες.

Share This
Αρέσει σε %d bloggers: