1,992 θεάσεις

“Ένα διδακτικό σενάριο για την εισαγωγή μαθητών δημοτικού στην έννοια της μεταβλητής”

Αίθουσα: Εργαστήριο ΗΥ2, Κτίριο Β, Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Αφορά: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Θέσεις: 12

Εκπαιδευτής: Καραμπά Βασιλική, Παρασκευά Φωτεινή


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Το εργαστήριο αφορά μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής και κατ’ επέκταση της έννοιας της “αφαιρετικότητας/αφαίρεσης (abstraction)” σε μαθητές 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση ενός προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου που αξιοποιεί αφενός το προγραμματιστικό περιβάλλον του SCRATCH και μια προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι, αφετέρου εμπίπτει στα πεδία της εκπαίδευσης STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και ειδικότερα στο πεδίο Επιστήμη – Ηλεκτρισμός.

Στόχος του εργαστηρίου: Το εργαστήριο έχει ως στόχο την αξιοποίηση του SCRATCH στην εκπαίδευση STEAM, η οποία μέσα από την ενεργό μάθηση μπορεί να ενισχύσει συνεργατικές δεξιότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών οι οποίοι με τη σειρά τους είτε το χρησιμοποιούν, είτε είναι πρόθυμοι να το αξιοποιήσουν μελλοντικά στη διδακτική πρακτική. Επιπλέον στο εργαστήριο αυτό είναι δυνατόν να τεθούν και να διερευνηθούν ερωτήματα σχετικά με την κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής και την ενίσχυση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, αλλά και γενικότερα με την αξιοποίηση του SCRATCH στη διαθεματική διδασκαλία εννοιών στους τομείς STEAM.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον του SCRATCH και τις βασικές αλγοριθμικές δομές.


Share This
Αρέσει σε %d bloggers: