1,798 θεάσεις

Μελέτη της κλωνοποίησης – Παραδείγματα αξιοποίησης των κλώνων στο Scratch 2.0

Αίθουσα: Εργαστήριο ΗΥ2, Κτίριο Β, Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Αφορά: Όλους/ες   Θέσεις: 20

Εκπαιδευτής: Γλέζου Κατερίνα, Ιωσηφίδου Μαρία, Μπιρμπίλης Γιώργος


Σύντομη περιγραφή του εργαστηρίου:

Το εργαστήριο «Μελέτη της κλωνοποίησης – Παραδείγματα αξιοποίησης των κλώνων στο Scratch 2.0» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με τη λειτουργία της κλωνοποίησης στο διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 2.0. Η κλωνοποίηση ενός αντικειμένου είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε υπολογιστικές εφαρμογές που αποσκοπεί στην απλοποίηση των προγραμμάτων και τη βελτίωση της επίδοσης του λογισμικού. Αποτελεί μια ουσιαστική πτυχή πολλών σύνθετων καλά κατασκευασμένων παιχνιδιών και έργων, μειώνοντας τον αριθμό των αντικείμενων-μορφών και σεναρίων που απαιτούνται σε ένα έργο, και ως εκ τούτου αποτρέποντας την άσκοπη καθυστέρηση.

Στόχος του εργαστηρίου:

Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούν ήδη ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν μελλοντικά το Scratch 2.0 στη διδακτική πρακτική. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο του εργαστηρίου: Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η λειτουργία της κλωνοποίησης; Πότε συνιστάται η χρήση των κλώνων; Πώς μπορούμε να εντάξουμε τη διδασκαλία της κλωνοποίησης στη σχολική τάξη; Ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να ενισχυθεί η διδακτική-μαθησιακή διαδικασία; 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης του περιβάλλοντος Scratch 2.0 (https://scratch.mit.edu/).


Share This
Αρέσει σε %d bloggers: