10,784 θεάσεις

[note]ΕΛΗΞΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[/note]

Στη Θεσσαλονίκη, στις 27, 28 & 29 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» και ειδική θεματική ενότητα με τίτλο: «Τεχνολογίες, Τέχνες και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»,   το οποίο διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» με συνδιοργανωτές:

 • Την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
 • Την «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-Τ.Π.Ε.Ε.),
 • Την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Π.Ε.E.Ν.Α@Τ.Π.Ε.) και
 • Τον Σύλλογο Επιμορφωτών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.Ε.Π. Τ.Π.Ε.@Ε) και
 • Τον Δήμο Ευόσμου – Κορδελιού

Σκοπός του 5ου Συνεδρίου

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει ιδέες και εμπειρίες σχετικές με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέους επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη της εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών και εφαρμογών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν κεντρικές ομιλίες, workshops (εργαστήρια), προφορικές ανακοινώσεις και στρογγυλά τραπέζια σχετικά με τη θεματολογία του Συνεδρίου, που θα πλαισιώνονται από παράλληλες συνεδρίες ειδικοτήτων.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ
 • Διδακτικά σενάρια με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
 • Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών.
 • Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου, σχεδίαση, υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων, αποθετηρίων κ.ά.
 • Θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, εφαρμογές Web 2.0
 • Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις αξιοποίησης Τ.Π.Ε. ( S.T.E.A.M., Μάθηση μέσω φορητών συσκευών (Mobile Learning), Διαδραστικοί πίνακες, κ.ά.)
 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Επιμόρφωση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  -Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση
 • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις Τ.Π.Ε.

Θεματολογία ειδικής θεματικής ενότητας: «Τεχνολογία, Τέχνες και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

 • Όψεις του οπτικοακουστικού γραμματισμού
 • Λογοτεχνικές εμψυχώσεις, Δημιουργική Γραφή και Τ.Π.Ε.
 • Μορφές δημιουργικής έκφρασης στην Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. (Εικαστική Παιδεία, Θεατρική Αγωγή, Μουσική Αγωγή)
 • Πολιτιστικά προγράμματα
 • Μουσειοπαιδαγωγική
 • Ο Κινηματογράφος στην Εκπαίδευση (κινηματογραφικές αφηγήσεις, animation, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, video art)
 • Σχολικό Ραδιόφωνο

Επιστημονική Επιτροπή – Υποβολή Εργασιών – Διαδικασία Κρίσεων εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή με ανοιχτή πρόσκληση/ανακοίνωσή της καλεί τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών η οποία θα αναλάβει τη διαδικασία κρίσεων των εργασιών που θα υποβληθούν.

Στην Επιτροπή Κριτών γίνονται δεκτά μέλη της επιστημονικής κοινότητας τα οποία έχουν ειδίκευση στις θεματικές περιοχές του συνεδρίου, αφού ελεγχθούν και εγκριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης της Επιτροπής Κριτών σε σώμα, η Οργανωτική Επιτροπή καλεί με ανακοίνωσή της όσους και όσες  ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Για να παρουσιαστεί μια εργασία στο συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Η μέθοδος αξιολόγησης που ακολουθείται είναι η Double Blind Peer Review, δηλ. οι συγγραφείς δεν γνωρίζουν τους κριτές και το αντίστροφο.

Αφού οριστικοποιηθούν τα κείμενα των εργασιών που έχουν εγκριθεί, η Οργανωτική Επιτροπή συντάσσει και ανακοινώνει το πρόγραμμα του Συνεδρίου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη (20 Απριλίου 2018).

Όλα τα κείμενα των εργασιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, καθώς και τα κείμενα των προσκεκλημένων ομιλιών περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο, αφού προηγουμένως λάβουν ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας.

Αξιολόγηση Συνεδρίου

Κατά τη λήξη του Συνεδρίου η Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχει σε στρογγυλό τραπέζι κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται συζήτηση με τη συμμετοχή και των συνέδρων για τα αποτελέσματα και την επίπτωση που πιθανόν να έχουν οι ανακοινώσεις, οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα βιωματικά εργαστήρια στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων αλλά και συνολικά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα συμπεράσματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου.

Παράλληλα αποστέλλεται ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σε όλους τους συμμετέχοντες και ζητείται να εκφράσουν το βαθμό ικανοποίησής τους από διάφορους τομείς της διοργάνωσης του συνεδρίου. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται αυτόματα σε σχετικά σελίδα του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • 10 Ιανουαρίου – 10 Μαρτίου: Υποβολή εργασιών για κρίση
 • 19 Μαρτίου: Έναρξη εγγραφών συνέδρων
 • 13 Απριλίου: Οριστική υποβολή κειμένων εισηγήσεων που έχουν εγκριθεί – Εγγραφή εισηγητών.
 • 20 Απριλίου: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
 • 27, 28 & 29 Απριλίου: Διεξαγωγή Συνεδρίου
 • 10 Μαΐου: Ανάρτηση Πρακτικών Συνεδρίου
Share This
Αρέσει σε %d bloggers: